به گزارش مهر تبریز، فرخ جلالی با عنوان این مطلب افزود: در راستای نوسازی ناوگان و ارتقاء کیفی و کمی خدمات اتوبوسرانی به مسافرین و همشهریان عزیز برنامه ریزیهای مستمر جهت بازسازی ناوگان در حال انجام است.وی تصریح کرد: در همین راستا با اقدامات و پیگیریهای لازم ۵ دستگاه اتوبوس مسیر ۱۵۲ (گلپارک) از ناوگان بخش خصوصی با کمک و پرداخت یارانه ۸۲ درصدی اتوبوسرانی به شرکت بهره بردار، نوسازی و جهت جابجایی و خدمات رسانی به مسافرین عزیز این مسیر به بهرهبرداری رسید.
جلالی در ادامه افزود: این اتوبوسها هم از لحاظ فنی و و هم از لحاظ ظاهری نوسازی گردیده و با بهره گیری ازموتور یورو۳ نقش بسزایی در کاهش دودزایی و مقابله با آلودگی هوا و همچنین تسریع در زمان جابجایی مسافرین خواهد داشت.
فرخ جلالی خاطر نشان کرد با توجه به انتخاب کلانشهر تبریز در سال ۲۰۱۸ بعنوان پایتخت گردشگری جهان اسلام برنامه های مختلفی برای استفاده از تمامی ظرفیتهای این شرکت جهت نوسازی وتوسعه همه جانبه حمل ونقل عمومی درحال اجرا میباشد.

print