مهرتبریز: مسابقات تنیس روی میز کارکنان شرکت آب و فاضلاب آذربایجانشرقی با شعار جان آب در خطر است مابین همکاران مناطق و واحدهای مختلف شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی در قالب۲۱نفر آغاز و با قهرمانی رسول جوزن به پایان رسید .
به گزارش مهر تبریز، این مسابقات که همه ساله و با حضور کارکنان واحدها و مناطق مختلف شرکت آب و فاضلاب آذربایجانشرقی بمناسبت های مختلف برگزار می شود امسال نیز با حضور۲۱ نفرشرکت کننده از واحدهای تابعه شرکت در سالن مسابقات شرکت شروع و در نهایت آقای رسول جوزن مقام نخست و آقایان تورج فرجاد و سید هادی رضوی نژاد بترتیب مقامهای دوم تا سوم را کسب کردند .

print