به گزارش مهر تبریز، دکتر محمدعلی قربانی، سرپرست این تیم تحقیقاتی دانشگاه تبریز، با اعلام این خبر گفت: با توجه به اهمیت بارش‌های ریزمقیاس در مطالعات جامع منابع آب و محدودیت برداشت‌ مقادیر بارش ریزمقیاس چه به لحاظ پراکندگی مکانی ایستگاه‌‌های اندازه‌گیری و چه به لحاظ طول دوره آماری ثبت شده که مستلزم صرف هزینه بیشتر برای تجهیزات و نیروی پرسنلی است، این بسته نرم افزاری طراحی و تولید شد.
سرپرست تیم تحقیقاتی گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز، افزود: این بسته نرم‌افزاری بر مبنای تئوری مقیاس‌پذیری و مدل آبشاری میکروکانونیک، قادر به گسسته‌سازی مقادیر رایج‌تر بارش‌ در مقیاس روزانه، به بارش‌های ریزمقیاس ۱۲، ۶، ۳، ۱/۵ و ۰/۷۵ ساعته است و قابلیت آن در ایستگاه‌های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته است و نتایج نشان می‌دهد خصوصیات آماری بارش‌های تولیدی در مقیاس‌های زمانی مختلف در مقایسه با مشاهدات با دقت مناسب و قابل قبولی حفظ می‌شود.
دکتر قربانی، اضافه کرد: این بسته نرم افزاری در قالب قرارداد پژوهشی فی ما بین دانشگاه تبریز به عنوان مجری پروژه و شرکت آب منطقه‌ای زنجان به عنوان کارفرما، تهیه شده و در شرکت مذکور نصب و آموزش‌های لازم جهت استفاده روزمره به پرسنل دفتر مطالعات پایه شرکت مذکور ارئه شده است؛ همچنین این نرم افزار برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اساتید دانشگاه، مهندسین مشاور و وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه قابل استفاده می باشد.
خاطر نشان می شود: بسته نرم افزاری (Rainfall Disggregation Software) RDS توسط تیمی از محققین گروه آموزشی مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز به سرپرستی دکتر محمد علی قربانی شامل دانشجویان دکتری محمد حسن فاضلی‌فرد و سید حسن حسینی، طی بیش از دو هزار نفر ساعت کار، طراحی و تولید شده است.
یادآور می شود: دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز پس از دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران از لحاظ قدمت دومین مرکز آموزش عالی در زمینه کشاورزی است که در سال ۱۳۳۴ تاسیس یافته و در حال حاضر به عنوان یکی از بزرگترین و تاثیرگذارترین دانشکده های دانشگاه تبریز است.

print