به گزارش مهر تبریز ، دکتر بهرام قاسمی، رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه و سخنگوی این وزارتخانه، در این لوح، تاکید کرده است که تلاشهای ارزشمند و ارزنده شهرداری تبریز در افتتاح رویداد تبریز ۲۰۱۸ با توانایی‌ها و درایت شهردار تبریز،اهداف تبریز ۲۰۱۸ را محقق خواهد ساخت.

print