به گزارش مهر تبریز، رییس دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز، با اشاره به مهلت ارسال مقالات گفت: علاقمندان برای شرکت در این همایش تا ۲۵ دی ماه فرصت دارند مقالات خود را به آدرس اینترنتی http://iacl.ir/site ارسال نمایند.

​دکتر رجب ایزدی، با اشاره به اهداف این همایش گفت: ایجاد بسترهای لازم در گسترش و پیشبرد علمی حقوق اساسی در ایران در کشور با هدف تلاش در ایجاد ارتباط بین اندیشه ها و اندیشمندان دانشگاه و ارگان های ذیربط و بهبود روشهای اقدام نهادهای عمومی مبتنی بر ا موزه های حقوق عمومی بطور عام و حقوق اساسی بطور خاص و استفاده از آخرین دستاوردها و یافته های علمی در افزایش توان کشور بمنظور اطمینان از دستیابی به اهداف دانش حقوق اساسی است.

وی در خصوص محورهای اصلی این همایش افزود: مشروطه ایرانی و نظریه دولت، مبانی اجتماعی و سیاسی قانون اساسی مشروطیت، اقتصاد سیاسی و حقوق عمومی اقتصادی مشروطه، تحلیل تاریخی قانون اساسی مشروطه، قانون اساسی مشروطه و رهیافت های حقوق تطبیقی و قانون اساسی مشروطه، تنظیم قدرت و تفکیک قوا از جمله آنها است.

به گفته وی قانون اساسی مشروطه، حقوق و آزادی ها، قانون اساسی مشروطه و حاکمیت قانون، قانون اساسی مشروطه و مساله مردم سالاری، قانون اساسی مشروطه و انجمن های محلی و چالش های حقوقی و عملی قانون اساسی مشروطه از دیگر محورهای آن است.

دکترایزدی با اشاره به اینکه تا به امروز نزدیک ۱۰۰ مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال شده است، گفت: شرکت در پنل ها و نشست های تخصصی جانبی همایش، ارائه گواهینامه تخصصی، استفاده از دوره های آموزشی در حوزه های مختلف با اهداء گواهینامه تخصصی – آموزشی، دریافت لوح تقدیر برای مقالات و پژوهش های برتر و … از دیگر مزایا و برنامه های جنبی این همایش است.

همین گزارش حاکی است: این همایش از سوی دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز و با همکاری انجمن حقوق اساسی ایران برگزار و دکتر سید حسین ملکوتی و دکتر محمد مظهری به ترتیب دبیر علمی و اجرایی آن هستند.

print