به گزارش مهر تبریز، دکتر شکور اکبرنژاد، رییس شورای اسلامی شهر تبریز در این نشست ضمن تاکید بر مغتنم شمردن رویداد تبریز ۲۰۱۸ ، گفت: جامعه ای که به سمت توسعه می رود باید از تمام سرمایه های فکری و مردمی خود استفاده کند و برای رسیدن به توسعه پایدار لاجرم بایستی از تولید ثروت در کشور حمایت کنیم و از کسب سود سرمایه گذار نترسیم .

اکبر نژاد از آمادگی شورای شهر تبریز برای همکاری با اتاق بازرگانی و بخش خصوصی برای سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال خبر داد وافزود: باید فضا را برای تولید ثروت باز کنیم تا با توانمند شدن اقتصاد شهری و شهروندان ، به توسعه همه جانبه برسیم .

رییس شورای اسلامی کلانشهر تبریز بافتهای فرسوده،قطارشهری، حمل و نقل و اتوبوسهای برقی را به عنوان فرصتهای سرمایه گذاری برشمردند .

صمد حسن زاده رییس اتاق بازرگانی در ابتدای این نشست با اعلام آمادگی این اتاق برای همکاری با شورای شهر گفت: برای اینکه در خدمت توسعه شهر تبریز باشیم باید ۲۰۱۸ را درست مدیریت کنیم تا این رویداد نه تنها برای تبریز بلکه برای تمام کشور در زمینه های اقتصادی و فرهنگی نقش مفیدی را ایفا کند و در معرفی توانمندیهای اقتصادی و فرهنگی تبریز موثر باشد.

مهندس ایرج شهین باهر در ادامه این نشست، اقتصاد را پایه توسعه دانست و گفت: شهر توسعه نمی یابد مگر اینکه اقتصاد توسعه بیابد و اگر اقتصاد به سمت پیشرفت حرکت کند به طبع آن تمام مسایل فرهنگی، زیست محیطی ، اجتماعی و … حل میشود. وی با اشاره به بازار تبریز افزود: بازار تبریز با آن عظمت نشان از اقتساد پویا و فعال در ۷۰۰ سال قبل را دارد و باید آسیب شناسی کنیم که چرا مرکزیت اقتصادی تجاری کشور از شمالغرب به سمت مکز ایرن تغییر یافته است .

شهردار تبریز با اشاره به رویداد تبریز ۲۰۱۸ ادامه داد: در این رویداد نباید تمام امکاناتمان را به سمت توریست تفریحی سوق دهیم بلکه برای احیای تبریز چند صد سال قبل به عنوان مرکز اقتصادی تجاری، به توریست تجاری بیشتر اهتمام ورزیم .

شهین باهر با تاکید بر اینکه بایستی حق سود سرمایه گذار را به رسمیت شناخت از سرمایه گذاران خواست تا دست در دست هم داده و برای توانمند کردن تبریز تلاش کنیم.

print