به گزارش مهرتبریز ، علیرضا اصغری اظهار کرد : در راستای ایجاد توسعه پایدار شهری و حفظ پاکیزگی هوا و جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه ای در مرکز دفن فنی مهندسی سازمان مدیریت پسماند ، همواره در تلاش توسعه جنگلکاری و وسعت درختان اطراف مرکز دفن بوده ایم که تاکنون حدود ۳۰ هکتار و به تعداد ۱۸ هزار اصله درخت در اطراف مرکز دفن کاشته شده است.

وی با توجه به پوشش روزانه و دفن اصولی پسماندهای شهری به منظور جلوگیری از انتشار آلاینده ها ، افزود :

طی بازدیدی که با مدیر کل محترم منابع طبیعی استان از مرکز دفن فنی مهندسی داشته ایم ، مقرر گردیده تا فضای سبز و محدوده جنگلکاری مرکز دفن ۴۵۰ هکتار وسعت داده شود و تحویل سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز قرار گیرد.

وی در پایان با اشاره به فعالیت مداروم و شبانه روزی تصفیه خانه شیرابه مرکز دفن ، گفت : تصفیه خانه شیرابه مرکز دفن روزانه ۵۰ مترمکعب آب تصفیه شده شیرابه با خروجی COD زیر ۱۰۰ و مطابق با استاندارد آبیاری مصرف در فضای سبز و کشاورزی میباشد که از طریق آبیاری قطره ای به درختان اطراف مرکز دفن منتقل میشود.

print