به گزارش مهر تبریز،مرتضی موحدنیا با بیان این که با این مسیرگشایی ، کوچه شهید والافر به خیابان ۱۸ متری شهید والافر تبدیل خواهد شد، افزود: این خیابان به خیابان حافظ وصل شده و بار ترافیکی خیابان آزادی را به کمربندی میانی وصل کرده و تسهیل ترافیکی خواهد کرد.

وی اظهار داشت: برای آغاز به کار این مسیر گشایی با بنیاد خیریه حضرت امام (ره) به جهت توافقات املاک مسیر به جهت تملک در مراحل مذاکره هستیم.

شهردار منطقه ۳ تبریز تاکید کرد: این خیابان در ضلع شمالی پروژه حوزه علمیه حضرت ثامن الحجج با جهت غربی شرقی احداث خواهد شد.

شهردار منطقه اظهار داشت: با مسیر گشایی در این محدوده ( شهید والافر به حافظ) از بار ترافیکی چهارراه حافظ نیزکاسته خواهد داشت.

print