به گزارش مهر تبریز،طی حکمی از سوی مهندس ایمانلو مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی ، مهندس قاسم ابراهیم زاده بعنوان سرپرست جدید معاونت مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی منصوب شد.
شایان ذکر است مهندس شعبانپور قبلا این مسئولیت معاونت مهندسی و توسعه را عهده دار بودند که طی حکمی بعنوان مشاور فنی مدیر عامل انتخاب شدند

print