به گزارش مهرتبریز،محمد حسین زاده، مدیر کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تبریز با اعلام این خبر گفت: در راستای شفاف سازی و ارائه خدمات بهینه نسبت به خدمات پروانه ساختمانی و برای افزایش پویایی و اقتصاد شهری، نوسازی و بهسازی بافت های شهری و همچنین توانمند سازی بافت های ناکارآمد شهری، جلسات متعدد با حضور معاونین شهرداری تبریز و مدیران کل ستادی و کارشناسان حوزه های شهرسازی و حقوقی و مالی و درآمد شهر تبریز تشکیل شده است.

وی افزود: پس از بحث و بررسی های لازم تعرفه پیشنهادی شهرداری تبریز با شفاف سازی فرمول ها و تسهیلات ویژه در بافت های حاشیه نشینی و فرسوده و تقسیط بدهی مودیان اتخاذ و جهت تصویب نهایی به شورای اسلامی شهر ارسال شد.

حسین زاده تصریح کرد: پس از تصویب در شورای اسلامی شهر و تایید فرمانداری محترم مراتب به طور کامل به اطلاع عموم شهروندان خواهد رسید.

print