به گزارش مهر تبریز،عادل کاظمی در این مراسم که به مناسبت دهه مبارک فجر برگزار شد، با بیان مطلب فوق افزود: ما باید فرآیندهای داخلی شرکت را باز مهندسی و بهینه کنیم تا مردم خدمات مورد نیاز خود را سهل و آسان دریافت کنند.
وی افزود: مادر جایگاه خود امانتدار هستیم و برق به عنوان یک صنعت حیاتی است که نحوه خدمت رسانی ما با رضایت مردم رابطه مستقیم دارد.
وی تصریح کرد: اکنون که دشمن در جنگ سخت نتوانسته توفیق چندانی پیدا کند، بیشتر بر روی مسائل اقتصادی، اخلاقی و اجتماعی سرمایه گذاری می کند و عرصه اقتصادی یکی از زمینه هایی است که دشمن می خواهد اعتماد بین مردم و نظام را خدشه دار کند فلذا شفافیت و سلامت اداری حائز اهمیت می باشد.
کاظمی حضرت امام(ره) را دارای قدرت ماورایی دانست و افزود: ایجاد تحرک در داخل یک سازمان بسیار سخت است چه رسد به اینکه کسی بخواهد یک ملت را به حرکت درآورد که باید چنین شخصی متصل به اراده خداوند باشد و حضرت امام(ره) دارای چنین ویژگی منحصر به فردی بود.
وی ادامه داد: این تجلیل ها بیشتر جنبه نمادین دارد و ما از عهده تجلیل واقعی از خانواده معظم شهدا بر نمی آییم چرا که تقدیر از فداکاری این عزیزان در حد بضاعت ما نمی باشد .

print