به گزارش مهرتبریز، پاشایی مدیرکل آموزش و پرورش استان در مراسم انتخاب شهرداران مدارس و رونمایی از کتاب آموزش شهروندی تصریح کرد: برای داشتن شهرزیبا و منظم شاخص های زیادی می تواند دخیل باشد که در نتیجه برنامه ها به خوبی پیش برود. از جمله علامت دادن که در حوزه تعلیم و تربیت برنامه های خوبی داشته باشیم و با علامت دادن این امر را نشان دهیم.

وی افزود: چشمک زن علامت یعنی شاخص های برجسته آنقدر باید منسجم باشد که خودش نگاه‌ها را به سمت تبریز بیاورد.

پاشایی در خصوص رویداد تبریز ۲۰۱۸ نیز بیان کرد: اگر ضعف‌های خودمان را پوشش ندهیم میزان استقبال نیز کم خواهد بود. شاخص ها و مشاهیر برجسته را باید نمادی برای استقبال از دیگران قرار دهیم.

وی نکته بعدی را تقویت نمادها و نمادسازی مطرح کرد و افزود: نماد یعنی تابلو و جهت گیری حرکت. نمادهای فرهنگی و انسانی مثل حضور گردشگران و کسانی که به حوزه فرهنگ علاقه دارند بیایند. شهرداران مدارس در هر دو حوزه فوق می توانند نقش آفرینی خوبی ایفا کنند.

مدیرکل آموزش وپرورش استان ادامه داد: بازیگران نقش اول در دو مولفه فوق دانش آموزان هستند و خوشبختانه مسولین شهری به این قضیه مهم ورود کرده اند.

پاشایی با اشاره به تبدیل علامتها و نمادها به رویه ها به عنوان نکته سوم افزود: در این صورت تمام جهتگیری ها مثل صحبت‌ها و اقدامات مسیرشان برای رسیدن به هدف خواهد بود. هرچیزی که به رویه ها تبدیل شود در پوست و گوشت مردمان آن جامعه قرار می‌گیرد.

وی گفت: از شهردار می خواهیم تا جلسات منظمی با شهرداران مدارس و مسولین آموزش و پرورش و مدیران شهرداری شکل گیرد.

print