مهر تبریز: همزمان با ۱۳ اسفند ماه سال ۹۶ جمع کثیری از جایگاهداران سوخت در اعتراض به عملکرد وزارت نفت درخصوص تحمیل طرح رانتی ودلالی برندینگ در مقابل ساختمان وزیرنفت واقع در تهران، تجمع و مراتب اعتراض خود را اعلام کردند .
تصویر زیر مربوط به این تجمع می باشد .

   

print