به گزارش مهرتبریز،حسن عباس نژاد معاون نظارت و پایش حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی گفت:  با توجه به بروز پدیده وارونگی هوا در فصول سرد خصوصاً سه ماهه آخر سال طرح تشدید پایش های شبانه روزی صنایع در سطح استان با همکاری کارشناسان و همکاران یگان حفاظت محیط زیست استان به حجم ۲۰۰۰ نفر ساعت به اجرا در آمد .
وی افزود:در پایش های انجام شده با۱۲۰واحد آلاینده خصوصاٌ منایع آلاینده هوا برخورد و اخطاریه صادر شد.
عباس نژاد گفت: همچنین با۲۰واحد جمع آوری و بازیافت ضایعات غیر مجاز که با حفر چاههای غیر مجاز و برداشت بی رویه و دفع پساب صنعتی بدون تمهیدات زیست محیطی در شهرستان تبریز ایجاد آلودگی می کردند به سازمان آب منطقه ای استان معرفی و برای واحدهای مذکور پرونده قضایی تشکیل شد.
وی گفت:برای جلوگیری از آلودگی هوا و آب و خاک نیز برای ۱۴واحد صنعتی و خدماتی پرونده قضایی تشکیل و در حال پیگیری قضای از سوی اداره حقوقی است.
معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان در باره نحوه استقرار قانونی صنایع گفت:لازم است همه  واحد های صنعتی و خدماتی ضمن اخذ مجوزهای استقرار زیست محیطی تمهیدات لازم برای کنترل منابع آلاینده حاصل از فرایند تولید خود ایجاد و از هرگونه ایجاد آلودگی زیست محیطی خودداری نمایند.

print