به گزارش مهر تبریز، علیرضا اصغری مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز از عزم جدی شهرداری تبریز برای ساماندهی اساسی و جدی نخاله های عمرانی در تبریز خبر داد.

اصغری افزود ؛ در راستای اجرای مصوبات کارگروه مدیریت پسماند استان و شهرستان و کارگروه پدافند غیر عامل استان و همچنین با دستور معاون هماهنگی و امور عمرانی استاندار، پور مهدی در خصوص همکاری کلیه دستگاه های ذیربط در زمینه ساماندهی نخاله های ساختمانی و عمرانی تمهیداتی اتخاذ گردیده و کلیه معادن شن و ماسه در اطراف شهر تبریز که بعد از بهره برداری به صورت متروکه رها گردیده ، جهت پر کردن و تسطیح گودبرداری های ناشی از برداشت مصالح ، طبق مقررات تحویل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز می شود .

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز با اشاره به تولید روزانه نخاله ساختمانی و عمرانی در تبریز گفت: با توجه به وجود سامانه متمرکز صدور مجوز ساخت و ساز شهری ، کارشناسان سازمان پسماند به صورت مکرر با مراجعه به آدرس شهروندانی که اقدام به اخذ مجوز ساخت از شهرداری تبریز می کنند، در جریان تمامی مراحل تولید قرار میگیرند.

شایان ذکر است در راستای اجرای شیوه نامه ساماندهی پسماندهای ساختمانی و عمرانی، در سیستم صدور پروانه ساختمانی، قبل از صدور پروانه تعیین وضعیت نحوه مدیریت پسماندهای عمرانی و ساختمانی به تایید سازمان رسیده و سپس به صدور پروانه اقدام میگردد.

print