به گزارش مهرتبریز، مهندس اکبر فتحی در حاشیه جلسه کارگروه تولیدات گیاهی ضمن بیان این مطلب افزود: این میزان تسهیلات به تعداد ۹۶ هزار نفر پرداخت شد که نسبت به سال ۹۵، یکهزار میلیارد ریال تسهیلات بیشتر پرداخت شده است. ر

ئیس سازمان جهادکشاورزی استان افزود: در سال زراعی جاری به علت بروز سرمای دیرهنگام و حادث شدن خسارت هنگفت در باغات استان ، ان شاء الله مثل قبل صندوق بیمه محصولات در پرداخت غرامات خسارت دیدگان به موقع اقدام نماید.

print