به گزارش مهرتبریز، دکتر علیرضا توسلی در نشست مشورتی احصای تکنیک های طرح آموزشی، ترویجی احیای دریاچه ارومیه که با حضور دکتر توکلی مجری ملی طرح، روؤساء، معاونین پژوهشی، محققین مجری مراکز تحقیقاتی و روءساء و کارشناسان اداره هماهنگی ترویج سازمان جهادکشاورزی استانهای آذربایجان شرقی، غربی و کردستان در مجتمع فرهنگی رفاهی شهید کسایی تبریز برگزار گردید، ضمن بیان این مطلب و تشریح مشکلات محققین در اجرای طرح آموزشی، ترویجی احیای دریاچه ارومیه گفت: محققین مرکز به خاطر تعصب به احیای دریاچه ارومیه در این طرح فعالیت می نمایند و اجرای طرح از محققین انرژی مضاعف می برد چراکه هر کدام از محققین طرحهای پژوهشی و مسئولیت های خاص خود را دارند.

وی بیان نمود: ما باید در جهت توانمند سازی شرکت های بخش خصوصی گام برداریم و آنها را قوی و فعال سازیم چرا که در اجرای طرح ها می توانند به عنوان بازوی کمکی ما عمل کنند و در منطقه فرهنگ سازی نمایند چرا که طرحها، آموزشی، ترویجی است و در اجرای تکنیک ها باید مزرعه، باغ و کشاورز و باغدار نیز آمادگی داشته باشد.

وی خاطر نشان ساخت: کار ترویجی مانند کار تحقیقی نیست که از صفر تا صد کار بر عهده محقق باشد، در کار ترویجی ما با بهره بردار روبرو هستیم که گاهی حرف ما را قبول نمی کنند.

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی ومنابع طبیعی استان گفت: ما یک تکنیک را اجرا نمی کنیم بلکه مجموعه ای از تکنیکها از جمله عملیات مناسب زراعی و باغی، تغذیه گیاهی، روشهای مناسب مدیریت آب در مزرعه، مبارزه با آفات و بیماری ها و … را اجرا کرده و همچنین به بهره بردار آموزش می دهیم.

print