به گزارش مهرتبریز، محمدرضا قربانیان بیان داشت: با توجه به نیاز شهروندان جهت استفاده از فضاهای سبز و پارکها و بوستانهای سطح حوزه و احداث پارکهای محله ای در نقاط مختلف این منطقه ، طرح ویژه ای در این راستا آغاز شده که از آن جمله می توان به آغاز عملیات پروژۀ پارک محله ای گلکار اشاره کرد.

شهردار منطقه یک افزود: این پارک در مساحتی به ابعاد ۴۵۰۰ متر مربع و دارای ساختمان سرویس بهداشتی عمومی، کفپوش بتنی، محل بازی کودکان ، توسعه فضای سبز و … احداث می شود.

print