به گزارش مهرتبریز، مهندس علی دهقانی معاون خدمات شهری و اجرایی شهرداری منطقه گفت: به خاطر جلوگیری از انتشار هر گونه آلودگی و برای ارتقاء سطح بهداشت محیط شهری معابر در فصل گرما ، گل و لای و نخاله های موجود در جوی های آب خیابان حج تخلیه و جمع آوری و دفع گردید.

وی افزود : این عملیات نظافت معابر و جوی ها با هدف دفع بوهای زننده و ممانعت از تجمع حشرات اجرا گردید.
مهندس دهقانی یادآور شد : نیروهای معاونت خدمات شهری و اجرایی شهرداری منطقه ۳ بطور مرتب و متناوب جوی های آب و معابر کوی و خیابان های سطح حوزه منطقه را با هدف ارتقاء سطح بهداشت عمومی تنظیف می نمایند.

print