مهر تبریز-معاون حمل و نقل شهرداری تبریز از صدور پروانه های بهره برداری فعالیت و اشتغال برای فعالین حوزه حمل و نقل مسافر توسط شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز،مهدی یوسفی معاون حمل و نقل شهرداری با اعلام این خبر گفت : روند صدور پروانه های بهره برداری فعالیت و اشتغال برای فعالین حوزه حمل و نقل مسافر از ابتدای سال جاری از سازمان حمل و نقل بار منفک شده و توسط شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز انجام می شود .

 یوسفی افزود : عدم اطلاع برخی مراجع از این امر مشکلاتی را در پاسخ دهی به نامه نگاری ها و استعلامات معموله پیش آورده است که امیدواریم از این پس با تلاش شرکت واحد اتوبوسرانی با سرعت و نظم مضاعف روند صدور پروانه های بهره برداری مسافر انجام پذیرد.

print