به گزارش خبرنگار ما، سعید حاجی زاده در کنفرانس مطبوعاتی مسابقه شطرنج سیمولتانه تبریز۲۰۱۸ با اعلام این مطلب اظهار داشت: بعد از انتخاب تبریز به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی در سال ۲۰۱۸ بر اساس بررسی های صورت گرفته در شورای چهارم ، مهمترین نقیصه تبریز در حوزه گردشگری این بود که نتوانسته ایم ظرفیت تبریز را به گردگران داخلی و خارجی معرفی کنیم.

حاجی زاده با اشاره به اینکه امروز شاهد برگزاری بزرگترین رویداد مردمی تبریز ۲۰۱۸ هستیم گفت: برگزاری مسابقه شطرنج با حضور بیش از ۲ هزار نفر از شهروندان تبریزی گامی به سوی توسعه و ترویج ورزش در بین شهروندان است.

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تبریز گفت: مشارکت شهروندان در برنامه های اینچنینی باید یکی از اهداف اصلی برگزاری چنین مسابقاتی باشد و امیدواریم این رویه فعلی در سازمان ورزش شهرداری تبریز تداوم داشته باشد.

سعید حاجی زاده در پایان گفت: پخش زنده مسابقه شطرنج سیمولتانه تبریز۲۰۱۸ از چند شبکه تلویزیونی و پوشش رسانه ای گسترده این مسابقات  قطعا در معرفی داشته های تبریز به گردشگران داخلی و خارجی موثر است.

print