مهر تبریز-رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: حل چالش ها و مشکلات در مدیریت جهادکشاورزی شهرستانها در قالب کمیته های تخصصی، کاری و هم افزایی عمدتاً قابل حل است.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، مهندس اکبر فتحی در جلسه شورای هماهنگی که در محل مدیریت جهادکشاورزی شهرستان اهر برگزار شده بود، با بیان اینکه امروز کاهش هزینه ها و اقتصادی کردن تولید، رسالت مهم سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی است افزود: طرح مشکلات بصورت بخشی، زیاد برازنده نیست باید به فکر چاره و درمان مسائل مردم بود.

وی گفت: سازمان جهادکشاورزی استان و ادارات تابعه همه تار و پود یک واحد بنام کشاورزی هستند لذا هم افزایی و هماهنگی بایستی بیش از پیش باشد.

مهندس فتحی با تاکید بر این که صندوق توسعه ملی برای مسائل کشاورزی و تامین سرمایه گذاری و سرمایه در گردش فرصت بزرگی است، اظهار کرد: برای صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش کشاورزی از اعتبارات صندوق توسعه ملی بهره برداری شود در این زمینه هیچ محدودیت اعتباری وجود ندارد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان گفت: سیستم مدیریتی در سازمان و مدیریت جهادکشاورزی در شهرستانها امروز رسالت بزرگی بر عهده دارند و آن مهم، اقتصادی کردن تولید است.

مهندس فتحی در بخش پایانی سخنان خود تصریح نمود: هنوز هم استان ظرفیت بزرگی برای اجرای سیستم های نوین آبیاری دارد، ۲۰۰ هزار هکتار مزرعه آبی (شیوه سنتی) فضای مناسبی برای کارکردن و مصرف بهینه آب کشاورزی دارد.

print