آرمان تبریز–سازمان تاکسیرانی تبریز با انتشار اطلاعیه ای از اجرای طرح بیمه تامین اجتماعی تاکسیرانان خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، در متن اطلاعیه مهم سازمان تاکسیرانی تبریز در خصوص بیمه تامین اجتماعی رانندگان تاکسی آمده است:

با عنایت به پیگیرهای مستمر سازمان تاکسیرانی تبریز در جهت اجرای طرح بیمه تامین اجتماعی تاکسیرانان محترم که تاکنون برقرار نشده، به اطلاع آن عزیزان می رساند جهت تکمیل و ثبت مشخصات متقاضیان با در دست داشتن مدارک فردی و خودرویی (کارت شهری – گواهینامه – کارت ماشین و برگ سبز) تا تاریخ ۹۷/۴/۱۴ به واحد فنی سازمان مراجعه نمایند.

بدیهی است در غیر اینصورت مسئولیت عدم برقراری بیمه بعهده متقاضیان خواهد بود.

print