به گزارش خبرنگار ما در تبریز،در این مسابقات ۳۸ شرکت کننده آقاو۱۶ شرکت کننده خانم و در کل۵۴ نفر از شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی با همدیگر در سطح شرکت در زمینه های قرائت قرآن وترتیل ، زبان آموزی ، مفاهیم قرآن ، قرائت و تحقیق و حفظ در مقاطع مختلف به رقابت پرداختند و حائز رتبه های ذیل شدند .
مفاهیم آقایان : رحیم ابراهیمی ، حبیب قدرتی ، حیدر معصومی بترتیب رتبه های اول تا سوم
زبان آموزی خانم ها : مریم صمدی و سمیه فرزام نیا بترتیب اول تا دوم
قرائت ترتیل آقایان : محمد محمدی و قدیر عبدالرحیمی بترتیب اول تا دوم
قرائت ترتیل خانم ها : رباب خدا پناه و عزت نژاد علی بترتیب اول تا دوم
قرائت و تحقیق آقایان : احمد خلیلی و فرهاد قاسم پور بترتیب اول تا دوم
قرائت و تحقیق خانم ها : فضه رضایی و کبری فتحی بترتیب اول تا دوم
حفظ آقایان : موسی ادیانی رتبه اول
لازم به توضیح است برگزاری مسابقات قرآنی از سطح کیفی مطلوبی برخوردار بود که در هر رشته رتبه های اول تا سوم را کسب کردند که به مرحله کشوری راه می یابند و برندگان مسابقات برای رقابت در سطح کشوری آماده خواهند شد.

print