مهر تبریز-بررسی های مطالعاتی و بازدید های میدانی به منظور بررسی ساختار سازمانی مدیریت بهره برداری شرکت گاز استان آذربایجان شرقی با حضور آرین نصیری رئیس بررسی سازمان و روش های حوزه گازرسانی و کارشناسان واحد مهندسی ساختار شرکت ملی گاز ایران طی دو روز انجام گرفت.

به گزارش خبرنگار ما ، مدیر منابع انسانی شرکت در توضیح این خبر گفت: در این اقدام علاوه بر بررسی ساختار واحدهای بهره برداری ادارات گاز شهرستان های اسکو، اهر، سراب ،آذرشهر و منطقه ۶ تبریز ، طرحها و پروژه های گازرسانی در دست اجرا، سیستم مکانیزه امداد متمرکز ، محل جغرافیایی ساختمان اداره گاز منطقه ۶ تبریز و نحوه برون سپاری فرآیند خدمات گازرسانی شهرستان عجب شیر  نیز مورد بازدید و تحلیل قرار گرفت.

ناصر علی پور مدیر منابع انسانی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی هدف از این بررسی را تعیین میزان گستردگی مناطق شهری و روستایی ، کارشناسی نیازهای جدید چارت سازمانی مدیریت    بهره برداری با لحاظ نمودن سیاست شرکت ملی گاز ایران در خصوص فرآیند برون سپاری فعالیت های گازرسانی اعلام و با تاکید بر لزوم پویایی و منعطف بودن ساختار سازمانی افزود: با توسعه و تغییر در فعالیت های هر سازمان و  واگذاری وظایف شغلی  جدید، ارتقای سمت های سازمانی و غنی سازی شغلی امری ضروری و اجتناب ناپذیر بوده و بلوغ شرکت، نیاز به تجدید ساختار متناسب با نیاز سازمانی را می طلبد.

ناصر علی پور تصریح کرد: با توجه به افزایش روزافزون تعداد مشترکین گاز خصوصاً در بخش روستایی و ایجاد شهرهای جدید در استان، بازنگری چارت سازمانی نیازی کاملاً ملموس می باشد.