مهر تبریز-بر اساس توافق صورت گرفته مابین شرکت توزیع نیروی برق تبریز و هیئت امنای بازار تاریخی تبریز، خاموشی های برق بازار محدود شد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، در این نشست مشترک، چالش های بازاریان در خصوص قطعی های برق مطرح و توافق شد خاموشی های احتمالی بازار در بازه زمانی ۱۴:۳۰تا ۱۷ اتفاق بیافتد.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز در این خصوص گفت: این توافق با توجه به رویداد تبریز۲۰۱۸ و فصل گردشگری تبریز صورت گرفت تا کمترین صدمه به اقتصاد بازار وارد شود.

عادل کاظمی با ابراز تشکر از همکاری و بردباری مردم در این ایام، تاکید کرد: تمامی تلاش همکاران صنعت برق به این نکته معطوف است تا مردم کمترین خسارت را از خاموشی ها ببینند.

وی ادامه داد: به همین منظور تمهیداتی در حال انجام است تا با تقویت پست های برق و ایجاد پست های جدید در مناطق پر بار از خاموشی های حفاظتی جلوگیری شود.

print