آرمان تبریز-معاون خدمات شهری و اجرایی شهردار تبریز گفت: با آموزش های لازم هر شهروند باید یک مامور بحران و ایمنی باشد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، مسعود برزگر جلالی در حاشیه دوره آموزشی علت یابی حریق و دوره ظرفیت سازی برای مقابله با حوادث و سوانح شهرداری که در تالار شمس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی برگزار شد با بیان این مطلب افزود: در مواقع بحرانی اصلی ترین امداد رسان ها خود مردم می باشند که در صورت داشتن آموزش های لازم توانمندی شهروندان در امداد رسانی افزایش خواهد یافت و تلفات کمتری ایجاد خواهد شد.
وی با بیان اینکه در هر زمان همه مردم باید آماده مقابله بحران باشند گفت: این امر با آموزش و گذراندن دوره های ایمنی و امدادرسانی محقق خواهد شد تا بتوانیم از بحران ها به راحتی عبور کنیم.

print