مهر تبریز-سخنگوی شرکت گاز آذربایجان‌شرقی گفت:اصلی‌ترین عامل حوادث ناگوار ناشی از گاز طبیعی، سهل‌انگاری مشترکان در رعایت نکات ایمنی بوده که متأسفانه همین علت منجر بروز ۵۰ حادثه ناگوار و فوت ۴ تن از هم استانی های عزیز در سه ماهه اول سال گردیده است.
به گزارش  خبرنگار ما در تبریز،، مقایسه آمار حوادث سه ماهه اول سال  ۹۶ و ۹۷ حاکی کاهش ۶۰ درصدی تعداد کل فوتی ها در استان بوده، علی ایحال کماکان تعداد بروز حوادث ناگوار با مد نظر قرار دادن فصول گرم سال رقمی چشمگیر و بالا می باشد.
محمد علی فتح اله زاده افزود:  در سه ماهه نخست سالجاری نشت گاز از شیرمصرف به دلیل عدم نصب در پوش و نشت از شیلنگ گاز بعلت  پاره گی/ پوسیدگی شیلنگ در صدر علل بروز حوادث ناگوار و مرگ خاموش مشترکین محترم قرار دارد.
وی با اشاره به ضرورت رعایت نکات ایمنی در مصرف گاز طبیعی اظهار داشت: غالب حوادث به وقوع پیوسته  در فصول گرم ناشی از عدم دقت مشترکین در جمع آوری سیستم های گرمایشی و در فصل زمستان عدم بازبینی مجدد وسایل گازسوز و دودکش های غیر استاندارد می باشد.
مهندس فتح اله زاده تصریح کرد: بدون عمل به نکات ایمنی، اطلاع رسانی های صورت پذیرفته عملاً بی نتیجه بوده لذا می بایست فرهنگ صحیح مصرف را در بین خانواده ها ارتقا بخشید تا زمینه کاهش حوادث ناگوار ناشی از سهل انگاری های کوچک فراهم گردد.