مهر تبریز-شهـردار منطقه۳ تبریز از عملیات مرمت و بازسازی کانـال ایلی سو در کمربندی میانی مقابل دانشگاه پیام نور بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ مرتضی موحدنیا شهردار منطقه، از کانـال ایلی سو بعنوان یکی از قدیمی ترین کانـال های سرپوشیده هدایت آبـهای سطحی شهر تبـریز نام برده و گفت: این کانـال از مقابل شهرک آزمایش در جنـوب شهـر شروع شده و از مسیل دره مارالان (سـاری زمی) عبـور کرده و در ادامـه مسیر خود از کمـربندی میانی، خیابان آزادی رد شده و در چهـارراه لاله از سطح محدوده و حـوزه اختیارات عملیاتی منطقه ۳  خارج می شود.

شهردار منطقه، وجود گازهای مخرب حاصل از آبهای جـاری کانال را یکی از عامل اصلی فرسایش عنـوان کرده و افزود: بدین جهت مرمت و بهسازی این فرسایش ها را شهرداری منطقه۳ در برنامه های عملیاتی خویش قرار داده است.

وی عملیات مرمت و بهسازی این کانـال را در حال حاضر درمراحل پایانی ذکر کرده و ادامه داد : در روزهای اخیر نیز قسمتی از این کانال بعد از سنگ چینی و مرمت کف و دیواره ها با ۳۱ دال بتنی پوشیده شد.

شهـردار ، این عملیـات را در مراحـل پایانی عنوان کرده و خاطر نشان کرد: به خاطر مراحـل ساخت اختصاصی دال های بتنی با مصالح خاص و زمان بری ویژه ، دارای سرعت خاصی می باشد.
وی افزود: در حال حاضر مراحل پایانی این عملیـات ادامه دارد که بزودی شاهد اتمام مرمت و بهسازی این کانال در محدوده سطح حوزه شهـرداری منطقه ۳  تبریز خواهیم بود.

شهردار منطقه موحدنیا  در پایان از همکاری ، همدلی ، صبـر و حوصله شهـروندان مسیر مرمت در زمان مرمت و بهسازی، قدردانـی خویش و مجموعه شهرداری منطقه ۳ تبریز را اعلام نمود.