مهر تبریز-نشست مشترک مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری تبریز و معاون خدمات شهری و اجرائی شهرداری منطقه۹ در خصوص مدیریت پسماند شهری برگزار شد.

به گزارشخبرنگار ما ؛ در این نشست که با حضور مهندس علیرضا اصغری مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز، مهندس عباسی معاون خدمات شهری و اجرائی شهرداری منطقه۹ تبریز و جمعی از کارشناسان این حوزه برگزار شد، بر ضرورت همفکری و ارائه ی پیشنهادات و راهکارهای نوین مدیریت پسماندهای شهری، جهت پیشبرد اهداف مورد نظر تأکید گردید.
در این نشست، مهندس اصغری اظهار داشت: توجه نمودن مدیران شهری به مسایل زیست محیطی و بهداشت محیط شهری، از ویژگی ها و شاخصه های توسعه یافتگی آن شهر به شمار می رود؛ از اینرو شهرداری تبریز مصمم به استفاده از تکنولوژی های پیشرفته، در حوزه ی خدمات شهری و بازیافت پسماند می باشد که در این راستا، قدم های زیربنایی برداشته شده است.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز تصریح کرد: تصفیه خانه ی مدرن و پیشرفته ی شیرابه ی زباله های شهری و مرکز دفن مهندسی زباله ی تبریز، با فعالیت های چشمگیر خود، تحسین مسئولین امر را موجب گردیده و حمایت آنان را در جهت احداث پروژه ی عظیم نیروگاه زباله سوز، بعنوان بزرگترین پروژه ی پیش بینی شده در راستای مدیریت اصولی، علمی و پیشرفته ی پسماند، به همراه داشته است.

در پایان این نشست، مهندس عباسی معاون خدمات شهری و اجرائی شهرداری منطقه۹، گزارشی در خصوص عملکرد این منطقه در حوزه ی مدیریت پسماند ارائه داد.

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز، با تقدیر از مجموعه اقدامات انجام شده در حوزه ی مدیریت پسماند شهری شهرداری منطقه ۹ تبریز، عملکرد معاونت خدمات شهری این مجموعه را مطلوب ارزیابی کرد و ضمن اعلام آمادگی این سازمان بمنظور همراهی های لازم در این زمینه، بر ضرورت تداوم این روند تأکید کرد.

گفتنی است در این نشست، راهکارهای لازم در خصوص حذف کیسه های پلاستیکی و جایگزینی آن با کیسه های دوستدار طبیعت، تشویق و آموزش شهروندان درخصوص تولید زباله ی کمتر، ارتقاء فرهنگ مصرف صحیح کالا و همچنین مدیریت نخاله های ساختمانی با در نظر گرفتن محل دپوی مناسب، مورد بررسی قرار گرفت.

print