مهر تبریز-مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی گفت: تاکنون ۷۷۲۹ واحد صنعتی جزء و عمده استان به مدار مصرف گاز طبیعی متصل شده اند.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز،سیدرضا رهنمای توحیدی با اشاره به رویکرد ویژه شرکت در گازرسانی به بخش های صنعتی افزود: تأمین گاز۷۱ واحد صنعتی در سالجاری و  افزایش۵۸ درصدی این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ،  حاکی از اهتمام هر چه بیشتر شرکت گاز استان در بهره مندی بخش های صنعتی و تولیدی است.
وی تصریح کرد: تأمین گاز بخش های صنعتی و تولیدی مهمترین اقدام شرکت در تحقق شعار سال و حمایت از تولید کالای ایرانی از طریق ایجاد ارزش افزوده می باشد.
سید رضا رهنمای توحیدی اظهار داشت: با بهره برداری از پروژه های گازرسانی به صنایع در سالجاری  بیش از ۱۰۱۹۹ متر مکعب بر ساعت گاز طبیعی جایگزین سوخت های مایع و سایر فرآورده های میان تقطیر گردیده است.
وی با اعلام اینکه ۴۴ شهرک ومحور صنعتی تاکنون گازدار گردیده، افزود: در راستای اجرای مصوبه شورای اقتصاد، با نزدیک رسانی و اجرای خطوط گازرسانی، برحورداری واحدهای صنعتی از گاز طبیعی بسیار آسان و ارزان گردیده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان با اشاره به رسالت این شرکت در امر گازرسانی و ارائه خدمات به بخشهای مختلف در سطح استان اعم از خانگی، تجاری و صنعتی، اظهار داشت:تأمین گاز طبیعی صنایع و واحدهای تولیدی در اولویت گازرسانی  قرار دارد.