مهر تبریز-با نصب و راه اندازی چهار دستگاه پست برق هوایی در حوزه امور برق روشنایی، افت ولتاژ برخی مناطق برطرف شد.

به گزارش روابط عمومی، مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز با بیان مطلب فوق افزود: این چهار پست هوایی در مجموع  موجب افزایش ۱۴۳۰ کیلو ولت آمپری ظرفیت پست های امور برق روشنایی شده است.

عادل کاظمی با بیان اینکه پست های پربار به طور عمده در مناطق متراکم شهری و بافت فرسوده واقع شده اند، افزود: در این مناطق امکان ایجاد و توسعه پست های زمینی وجود ندارد و به همین منظور، اخیراً جهت کاهش و تعدیل بار پست های پربار  استفاده از پست های هوایی در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: پست های مذکور در خیابان رضا نژاد، خیابان امام(ره)، خیابان صدرالشعرا و خیابان منتظری نصب شده و احتمال قطعی های حفاظتی ناشی از پر باری پست های همجوار خود را مرتفع کرده است.

وی با اشاره به اینکه نصب این پست ها نیازمند مجوزهای خاصی از ارگان ها بود، تصریح کرد: ادارات مرتبط با این موضوع از جمله استانداری آذربایجان شرقی، فرمانداری شهرستان تبریز، دادستانی تبریز و به خصوص شهرداری کلانشهر تبریز همکاری بسیار خوبی در این زمینه داشتند.

کاظمی در پایان خاطر نشان نمود: محل نصب پست های برق هوایی برای کاهش و تعدیل بار مناطق شهر تبریز جایابی و شناسایی شده و برای گذر موفق از پیک تابستان، همکاران این شرکت به صورت شبانه روزی عملیات احداث و راه اندازی این پست ها را انجام می دهند.

print