مهر تبریز-پروژه پژوهشی سنجش میزان رضایت مشتریان شرکت گاز استان آذربایجان شرقی از عملکرد این شرکت آغاز شد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، محمدعلی فتح اله زاده، رئیس روابط عمومی شرکت با اعلام این خبر گفت: طرح سنجش رضایت مشتریان شرکت گاز بصورت سالانه و با مشارکت موسسات پژوهشی معتبر و از طریق تدوین پرسشنامه های علمی انجام می پذیرد.

وی در تشریح این فرآیند ادامه داد: هر ساله نظرسنجی از مشتریان به تفکیک خدمات دریافتی در ۶ حوزه کارکنان، مشترکین، نمایندگان جامعه، مراجعان، همسایگان شرکت و پیمانکاران صورت می پذیرد.

مهندس فتح اله زاده با اشاره به اینکه اجرای فرآیند نظرسنجی توأم با نیازسنجی مشتریان انجام می گردد، تصریح کرد: در حوزه نیازسنجی علاوه بر تدوین برخی سوالات، پیشنهادات و درخواست های مردمی نیز توسط پرسشگران جمع بندی و ملاک ارائه خدمات به مشتریان می گردد.

رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان ضمن اعلام اینکه تمامی پرسشگران مراجعه کننده دارای کارت شناسایی واحد پژوهش دانشگاه تبریز می باشند اظهار داشت: مشارکت مردم در ارائه نقطه نظرات و راهکارهای اجرایی همیار ما در ارائه خدمات بهینه خواهد بود.

print