مهر تبریز-جلسه سرمایه گذاری شهری برای ایجاد خط تولید سرمایه گذاری شهری در شهر ملکان برگزارشد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، این دیدار با دعوت مدیران شهرستان ملکان و به منظور تبادل نظر در خصوص جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی برای پروژه های شهری ، جلسه ای با حضور داود ندیم پدر سرمایه گذاری شهری ایران ، نماینده مردم در مجلس ، فرماندار ، شهردار ، شورای اسلامی شهر و کارشناسان و مدیران مرتبط در شهرستان ملکان برگزار شد.
در این جلسه ، سلمان خدادادی نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی خواستار ایجاد سیستم های لازم برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی در ملکان شد و آمادگی مردم و مسوولین شهرستان رابرای همکاری در این خصوص اعلام داشتند .
فرماندار ،شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر نیز هرکدام گزارشی از از اقدامات اولیه داده واعلام کردندشیوه نامه سرمایه گذاری جدید در حال تصویب بوده و مجموعه مدیریت شهری ایجاد سیستم سرمایه گذاری را در اولویت خود اعلام نمود.
درادامه این دیدار ،داود ندیم با بررسی اولیه وضع موجود شهرداری از نظر بودجه ای و سرانه درآمد و هزینه ، برقراری و ایجاد سیستم ۱.۴.۷ را راهکار مناسبی در وضعیت فعلی اعلام نمود .
گفتنی است در پایان این جلسه شرکت کنندگان از محل تعدادی از فرصت های سرمایه گذاری بازدید کردند.

print