مهر تبریز- همزمان با شروع فصل گرما و جهت جلوگیری از تولید و شیوع انواع بیماریها ، ازبین بردن بوی تصاعدی از برخی کانالها و جوبها در سطح شهر و نیزبرابر برنامه ریزی های قبلی این ستاد و اعلام به حوزه های خدمات شهری مناطق دهگانه شهرداری، اجرای گسترده طرح”ارتقاء بهداشت محیط شهری” از اول مرداد بطور همزمان در مناطق دهگانه شهرداری شروع شد.

به گزارش خبرنگار ما ، در این طرح که به مدت ۱۵ روز و تا پانزدهم مرداد ادامه خواهد داشت مواردی از قبیل: لایروبی و گندزدائی کلیه جوبها و کانالهای سطح شهر با آب آهک، ساماندهی باکسهای زباله سطح شهر، طعمه گذاری و سم پاشی برای مقابله با حیوانات موذی و ناقل بیماری، تجهیز سرویسهای بهداشتی معابر عمومی شهر تبریز، رسیدگی به وضعیت آبخوری ها در نقاط مختلف شهر، امحاء دیوارنوشته ها، تنظیف و پاکسازی مهرانه رود و همسطح سازی دریچه ها توسط نیروهای پرتلاش حوزه معاونت خدمات شهری انجام خواهد گرفت.
بنابرهمین گزارش، جهت اجرای موفقیت آمیز این طرح، با تاکید مسعود برزگرجلالی معاون خدمات شهری و اجرائی شهرداری تبریز کارشناسان و ناظرین ستادی معاونت خدمات شهری بطور مستمر از مناطق دهگانه شهرداری بازدید و بر روند اجرای این طرح نظارت می کنند.
لازم به ذکر است اجرای این طرح با استقبال خوب همشهریان عزیز همراه بوده و همکاری شایسته ای از سوی این عزیزان در این زمینه به عمل می آید که این امر مایه دلگرمی و انگیزه مضاعف  نیروهای خدماتی شهرداری تبریز شده است.