مهر تبریز- اعضای کمیته های علمی و اجرائی هفتمین نشست منطقه ای بهره بردای شرکت های توزیع برق غرب و شمالغرب کشور تعیین شدند.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، طی احکامی جداگانه توسط عادل کاظمی، مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز، سعید رسالی به عنوان مسئول کمیته علمی، نادر کاظم پور به عنوان مسئول کمیته اجرائی، صابر سقندل به عنوان مسئول امور حراست ،یونس مرامی به عنوان مسئول روابط عمومی، علیرضا تقی زاده به عنوان مسئول تدارکات ،علیرضا زاهدی به عنوان مسئول انفورماتیک، سجاد ملکی به عنوان مسئول خدمات عمومی و امور نقلیه و محمود اصغری آذر به عنوان مسئول دبیرخانه همایش تعیین شدند.

گفتنی است هفتمین نشست هم اندیشی بهره برداری با حضور شرکت های توزیع نیروی برق غرب و شمال غرب کشور مهر ماه سال جاری به میزبانی شرکت توزیع نیروی برق تبریز برگزار می شود.