آرمان تبریز-طرح ساماندهی تقاطع و انتهای خیابان مردانی آذر شهرک اندیشه به جاده امام زاده سید محمد با هدف اصلاح معابر و شبکه های ارتباطی، تسهیل در امر تردد وسایل نقلیه و حل مشکلات چندین ساله عبور و مرور شهروندان منطقه ، به سرعت در حال اجراست.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز ، علی فرخی شهردار منطقه با اعلام این خبر گفت: با هدف اصلاح معابر و شبکه های ارتباطی، تسهیل در امر عبور مرور وسایل نقلیه و رفع مشکل چندین ساله اهالی محل عملیات تعریض و ساماندهی انتهای خیابان مردانی آذر شهرک اندیشه در دستور کار این شهرداری قرار گرفته است.

وی افزود: عملیات جدول گذاری این طرح شروع شده که در این طرح ۵۰۰ متر طول جدول گذاری دوبل جهت دفع آبهای سطحی و ۴۵۰ متر طول نیز تک جدول در رفوژ وسط این مسیر در حال اجراست.

علی فرخی تصریح کرد: انتهای این مسیر منتهی به مسیر امام زاده سید محمد کججانی می باشد که با اجرای این پروژه زائران این مکان مقدس به سهولت می توانند به مسیرهای اصلی دسترسی پیدا کنند.