مهر تبریز- نیروهای معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۳ تبریز، جنب کانال ایلی سو در کمربندی میانی را لکه گیری آسفالت کردند.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، نیروهای معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه با تخریب آسفالت های معیوب به طریقه برش کاری ( کاتر زنی ) و جمع آوری آنها، از تقاطع بهشتی تا تقاطع پیروزی ۱ در کمربندی میانی جنب کانال ایلی سو را با ۱۵ تن آسفالت لکه گیری کردند.

تغییرات دمایی، حجم سنگین و بار بالای ترافیکی، حفاری های ادارات و سازمان های خدمات رسان، تغییر شکل لایه های زیرین آسفالت و… از علل متعدد خرابی رویه آسفالت رویه است که باعث بوجود آمدن ترک و چاله ها و در نهایت تغییر شکل لایه رویه آسفالت معابر و کوی و خیابان ها می شود.