مهر تبریز-رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: مدیران جهادکشاورزی شهرستانها در راستای توسعه پایدار بخش کشاورزی ، براساس پتانسیل ها و مزیت نسبی شهرستانها با اولویت بندی و برنامه ریزیهای کوتاه مدت و بلند مدت اقدام نمایند.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز،مهندس اکبر فتحی در جلسه شورای هماهنگی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان هوراند ضمن بیان این مطلب افزود: مدیران از  ظرفیت فرمانداران محترم شهرستان و پتانسیل تشکل های بخش خصوصی در راستای توسعه بخش کشاورزی و حل مسائل و مشکلات ، بیشتر کمک بگیرند.

مهندس فتحی ادامه داد: براساس دستورالعمل های صریح، بانک کشاورزی موظف شده است اسناد عادی کشاورزان را به عنوان وثیقه ملکی جهت اجرای طرحهای کشاورزی قبول نماید و این کار در حال پیگیری و اجرایی شدن می باشد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان در بخش پایانی سخنان خود اظهار نمود: توسعه و ترویج کشت گیاهان داروئی از اولویت های کاری ما است که متناسب اقلیم  و آب و هوای مناطق بایستی به طور جدی پیگیری گردد.

گفتنی است سطح کل اراضی کشاورزی شهرستان هوراند سی و سه هزار و ۹۶۶ هکتار، سطح اراضی زراعت آبی و دیم سی و یکهزار هکتار و سطح اراضی باغات آبی و دیم دو هزار هکتار می باشد.