مهر تبریز-بالغ بر ۱۰۰ پروژه شرکت توزیع نیروی برق تبریز با حضور وزیر نیرو مورد بهره برداری قرار می گیرد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، تبریز، این پروژه ها با اعتبار بالغ بر ۲۵۰ میلیارد ریال در حوزه عملیاتی این شرکت از ابتدای سال جاری تاکنون اجرا شده و به بهره برداری می رسد.

این گزارش می افزاید: تعداد ۸۸ مورد از این پروژه ها در شهرستان تبریز با اعتبار بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال ، ۶ پروژه در شهرستان آذرشهر با اعتبار بیش از ۱۰ میلیارد ریال  و ۶ پروژه  در شهرستان اسکو با اعتبار بیش از ۳۰ میلیارد ریال انجام یافته است.

این پروژه ها در بخش های نیرو رسانی، اصلاح و بهینه سازی، توسعه فیدر، کاهش تلفات، توسعه روشنایی، توسعه و احداث، قدرت مانور و اصلاح روشنایی می باشند.

از مهمترین این پروژه ها می توان به نیرو رسانی و تامین روشنایی معابر به بزرگترین پروژه مسکن مهر شمال غرب کشور در شهر جدید سهند اشاره نمود که با اعتبار بیش از ۱۳ میلیارد ریال انجام شده است.

همچنین تبدیل بیش از ۸۵۰ دستگاه چراغ روشنایی معابر به LED در سطح کلانشهر تبریز با اعتبار بیش از هفت و نیم میلیارد ریال از جمله طرح های شاخص این شرکت می باشد که توسط وزیر نیرو افتتاح می شود.

نصب ۵ دستگاه پست کمپکت به منظور اصلاح افت ولتاژ شبکه و احداث ۴۲ دستگاه پست هوایی در نقاط مختلف شهرستان تبریز جهت کاهش بار، از دیگر پروژه های قابل توجه این شرکت می باشد.

print