مهر تبریز-رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: شایسته است سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی برای تامین امنیت غذایی جامعه و کشاورزی پایدار در کنار دستگاه جهادکشاورزی باشد.

به گزارش خبرنگار ما، مهندس اکبر فتحی در دیدار با اعضای منتخب پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی ضمن بیان این مطلب افزود: در انتخابات اخیر و در بین کلانشهرهای کشور، استان آذربایجان شرقی جزو  استانهایی بود  که بیشترین مشارکت را داشته است و ۵۶ درصد اعضاء دارای حق رای ، در آن مشارکت نمودند و در این خصوص از اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان تشکر ویژه دارم.

 وی ادامه داد: انتخاب و حضور یک نفر از بانوان عضو نظام مهندسی در شورای استانی آذربایجان شرقی در این دوره نیز موفقیت  و توفیق مهمی برای استان می باشد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان با بیان اینکه این سازمان برای موفقیت برنامه های سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با تمام توان کمک خواهد کرد گفت: اعضای شورای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، کارشناسان کشاورزی را از نظر علمی و فنی در حوزه عملکرد و بهره وری منابع تولید، آب و خاک همراهی نمایند.

مهندس فتحی افزود: حضور کارشناسان در مزارع بایستی اثربخش بوده و دانش کشاورزی به مزارع کشاورزی انتقال یابد تا شاهد افزایش کمی و کیفی تولید باشیم.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان در پایان سخنان خود با اشاره به این که کشت فراسرزمینی ظرفیت بزرگی است و دراین خصوص تشکلهای بخش کشاورزی و به ویژه صندوق حمایت از کشاورزی باید به این مقوله ورود کند، تاکید نمود: شناسایی پتانسیل ها و توانمندسازی کارشناسان سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی از ضروریات می باشد.

                                                                                                                                                                                                                                      

print