مهر تبریز– ۵۷ درصد از مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان آذربایجان شرقی زنان سرپرست خانوار هستند.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز،معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان آذربایجان شرقی گزارشی از آمار مددجویان تحت حمایت ارائه کرد.
ابراهیم جعفری، معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه ۵۷ درصد از مددجویان تحت حمایت این نهاد زنان سرپرست خانوار هستند، گفت: ۳۱ هزار نفر از مددجویان تحت حمایت این نهاد را زنان سرپرست خانوار تشکیل می دهند.

وی افزود: مددجویان به دلایل مختلفی از جمله فوت سرپرست، از کارافتادگی سرپرست، بیماری سرپرست، خانواده بد سرپرست، خانوار زندانیان نیازمند جرائم غیر عمد، خانواده‌های مطلقه و متارکه، سرپرست سرباز تحت حمایت این نهاد قرار گرفته و از خدمات تک و چند خدمتی استفاده می کنند.

جعفری با اشاره به اینکه بیشترین علت وابستگی مددجویان به کمیته امداد مربوط به فوت سرپرست خانوار است، بیان کرد: ۱۷ هزار خانوار به دلیل از کارافتادگی سرپرست، هشت هزار خانوار به دلیل بیماری سرپرست و چهار هزار خانوار به دلیل طلاق تحت حمایت کمیته امداد استان قرار دارند.


وی با یادآوری اینکه ۲/۳ درصد از جمعیت استان تحت حمایت این نهاد قرار دارند، عنوان کرد: بیش از ۳۵ هزار نفر از مددجویان تحت حمایت با ۵۱ درصد در شهرهای استان زندگی می کنند.

print