مهر تبریز-رامین راستی مدیر امور فرهنگی، اجتماعی منطقه یک از برگزاری همایش ترویج آموزش های فنی و حرفه ای بانوان کارآفرین در پارک بانوان شمس خبر داد .
به گزارش خبرنگار ما در تبریز ،بر اساس این گزارش راستی اعلام داشت : با توجه به حضور بسیاری از شهروندان گرامی در پارک بانوان و ایجاد بستهای مناسب جهت کار آفرینی و اشتغالزائی به واسطه آموزشهای لازم در حوزه‌های مختلف، همایشی تحت عنوان ترویج بخش‌های آموزشی و فراهم نمودن شرایط ویژه ای برای تقویت بنیان خانواده ها در این خصوص برگزار و موارد مربوط به این مهم بحث و بررسی گردید .
مدیر فرهنگ منطقه یک گفت: این همایش با حضور بانوان به عنوان یکی از ارگانهای مهم و حساس جامعه و نیاز به آموزش های مختلف در حوزه‌های اجتماعی برای پایداری و تقویت کار و اشتغالزایی مطالبی توسط کارشناسان مربوطه به سمع و نظر شرکت کنندگان رسید.

.

.

print