مهر تبریز- در راستای زیباسازی محیط شهری و ایجاد طراوت و نشاط در سطح منطقه، طرح های متنوعی توسط واحد زیباسازی معاونت خدمات شهری و اجرایی منطقه ۷ تبریز در حال اجراست.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، علی فرخی شهردار منطقه با اعلام این خبر گفت : تلاش داریم با انجام ماموریت های محوله و ارائه خدمات بهینه گام های کوچکی در جهت توسعه شهری زیبا و آباد برداریم .

شهردار منطقه تصریح کرد: ارایه فعالیت های خدماتی ارتباط مستقیمی با شهروندان منطقه داشته و هرگونه  کوتاهی در انجام وظایف محوله بر نارضایتی آنان اثر خواهد داشت .

گفتنی است؛ در راستای زیباسازی محیط شهری به همت معاونت خدمات شهری منطقه نسبت به نصب المان های خوش آمد گویی در ورودی خیابان شهید صمدی  و چندین مورد دیوار نگاری در بوستان مهر ولایت اندیشه و خیابان لاله و … اقدام و این عملیات همچنان ادامه دارد .

 

print