مهرتبریز-مسعود برزگرجلالی ، معاون خدمات شهری و اجرایی شهرداری تبریز و رییس هیئت مدیره سازمان آرامستانهای شهرداری تبریز از اجرای طرح جامع خدماتی ” گوزل تبریزیم” در محدوده وادی رحمت تبریز ، خبرداد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز که در جمع مدیران عامل سازمان های مدیریت پسماند و آرامستانهای شهرداری و نیز معاونین خدمات شهری مناطق دهگانه سخن می گفت، خاطرنشان کرد:در راستای اجرای گسترده طرح جامع خدماتی ” گوزل تبریزیم” در سطح کلانشهر تبریز و با توجه به وضعیت نامناسب فعلی بلوکهای وادی رحمت ، این طرح در محدوده وادی رحمت تبریز نیز اجرا خواهد شد.
برزگرجلالی ، افزود: این طرح توسط معاونت های خدمات شهری مناطق، انجام خواهد گرفت و برابر برنامه ریزی به عمل آمده بلوکهای واقع در محدوده وادی رحمت که جمعا به تعداد ۵۰ بلوک می باشد بین مناطق دهگانه تقسیم و پاکسازی کلی آنها آغاز خواهد شد.
وی، افزود: طرح خدماتی ” گوزل تبریزیم” در این محدوده ، شامل پاکسازی کلی بلوکها بوده و در آن موارد کلی از جمله رسیدگی به وضعیت فضای سبز محدوده، حذف تابلوهای اضافی، حذف آهن آلات و موانع زائد، دفع علفهای هرز، تعویض پرچمهای کهنه، بتن ریزی اساسی و لکه گیری بتنی، فضاسازی مناسب سالنهای انتظار ، نصب نیمکتهای مناسب در راهروهای بلوکها،ترمیم قبور شکسته و جمع آوری تابلو عکسهای شکسته شده و معیوب انجام خواهد گرفت.
معاون خدمات شهری و اجرایی شهرداری تبریز، زمان اجرای این طرح را روز شنبه،سوم شهریور ماه اعلام و بر تلاش نیروهای خدماتی شهرداری مبنی بر زیباسازی و آماده سازی مناسب و بیش از پیش این مجموعه در خور نام پرآوازه کلانشهر تبریز تاکید کرد.

print