به گزارش مهرتبریز، مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی با اشاره به طرح های گاز رسانی در هفته دولت در سال ۹۷ اظهار داشت: ۶۳ روستا در مناطق محروم و دور افتاده استان آذربایجان شرقی تحت پوشش گاز طبیعی قرار می گیرند.
سیدرضا رهنمای توحیدی افزود: همزمان با آغازهفته دولت ۶۳ روستا باجمعیتی بالغ بر ۳۰۴۹ خانوار  تحت پوشش گازطبیعی قرارخواهندگرفت که این پروژه هاباهزینه بالغ بر۱۸۲میلیارد  ریال به بهره برداری خواهدرسید.
وی خاطرنشان کرد: همچنین در هفته دولت ازساختمان اداری وپست امداد آبش احمد  و ساختمان شماره  ۲ملکان با اعتباری بالغ بر ۱۶میلیارد ریال بهره برداری خواهد شد.
مدیرعامل شرکت گازاستان همچنین ازافتتاح دو ایستگاه CGS با هزینه بالغ بر۹۰میلیارد ریال خبر داد و گفت: افزایش خدمات رسانی به مردم وارتقاء کیفیت آن ونیزتداوم پروژه های باقی مانده دردستورکارقراردارد و تلاش می کنیم تا بامدیریت هزینه های جاری رعایت اصل صرفه جویی و وصول مطالبات معوقه اهداف شرکت راتحقق بخشیم.
وی  همچنین از آغازعملیات اجرایی  فاز دوم گازرسانی به ۸۰ واحد صنعتی با حجم ۴۰ هزار متر مکعب گازدر سطح استان همزمان با هفته دولت خبر داد
وی در خاتمه با اشاره به شتاب گیری برنامه های توسعه گازرسانی در مناطق محروم روستایی گفت :با اتمام طرحهای گازرسانی روستایی در حال اجرا سطح برخورداری خانوار بهره مندی روستایی استان به ۹۷ درصد خواهد رسید .
print