مهر تبریز-شهردار تبریز از ادغام چهار سازمان در این مجموعه خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، مهندس ایرج شهین باهر با بیان این مطلب اظهار کرد: در راستای ابلاغ وزرات کشور و همچنین مصوبه شورای اسلامی شهر تبریز مبنی بر اجرایی شدن ساختار جدید سازمانی شهرداری، با انحلال و ادغام چهار سازمان شهرداری تبریز، دو سازمان جدید تشکیل و آغاز به کار کرد.

وی افزود: با ادغام سازمان های فرهنگی هنری و ورزش شهرداری تبریز، سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز تشکیل شد.

شهردار تبریز همچنین از ادغام سازمان مدیریت پسماند و همچنین سازمان خدمات موتوری شهرداری تبریز خبر داد و گفت: این سازمان ها نیز منحل و به سازمان مدیریت پسماند تغییر نام داد.

وی با بیان اینکه فرآیند اداری این ادغام در حال انجام است، ادامه داد: سرپرست هر دو سازمان تعیین و فعالیت خود را آغاز کردند.

شهردار تبریز یادآور شد: ادغام و یا انحلال تعداد دیگری ازسازمانها براساس ابلاغیه وزارت کشور طی روزهای آتی انجام خواهد شد

print