مهر تبریز: دکتر عبدالعلی زاده وزیر مسکن و شهرسازی دوران خاتمی، استاندار اسبق آذربایجان شرقی و از بانیان اول ‏ایجاد تفرجگاه عینالی در بازدیدی که از تفرجگاه عینالی داشتند از اقدامات عمرانی، خدماتی و زیباسازی سازمان توسعه و ‏عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز در این تفرجگاه قدردانی نمودند.‏
به گزارش مهر تبریز، دکتر علی عبدالعلی زاده روز جمعه ۱۷ اردیبهشت ماه با حضور در تفرجگاه عینالی از ‏طرح جنگلکاری و تفرجگاهی عینالی شهر تبریز بازدید و از آن به عنوان طرح موفق در توسعه فضای سبز و رونق صنعت ‏گردشگری یاد کرد و جهت استمرار حمایتهای لازم مسئولین استانی و شهری از سازمان توسعه و عمران عون ابن علی ‏شهرداری تبریز برای توسعه این تفرجگاه تاکید نمودند.‏
وی در بازدیدشان از پروژه های تفرجگاه عینالی گفت: ایجاد ۵۰۰ هکتار جنگلکاری از آغاز طرح تا کنون، ایجاد امکانات ‏خدماتی رفاهی متعدد بخصوص مجموعه تله کابین تبریز ستودنی است و اجرای پروژه های جدید از قبیل دریاچه ‏چندمنظوره، راه های دسترسی، توسعه ۱۰۰ هکتار جنگلکاری با استفاده از درختان مثمره، نصب المانها، تندیس ها و ‏نورپردازی های انجام گرفته در عینالی نشان از پویایی مجموعه خدوم سازمان توسعه و عمران عون بن علی شهرداری ‏تبریز می باشد و جای قدردانی و تشکر از مدیریت و تلاشگران این سازمان دارد.‏
دکتر علی عبدالعلی زاده با اشاره به شروع طرح جنگلکاری عینالی در دوران تصدیش در استانداری، گفت: سال ۱۳۷۲ طی ‏مراسمی در هفته منابع طبیعی گام جدی برای جنگلکاری عینالی برداشته شد. اجرای طرح انتقال آب از مهرانه رود و توسعه ‏جنگلکاری خوشبختانه با پشت کار، دلسوزی و حمایت های مسئولین استانی و شهری ادامه یافت تا اینکه امروز شهروندان ‏تبریزی صاحب یکی از بی نظیرترین تفرجگاه های کشور هستند و تفرجگاه عینالی پتانسل تبدیل شدن به قطب گردشگری در ‏خاورمیانه را دارد