مهر تبریز- شرکت توزیع نیروی برق تبریز از چند انتصاب جدید در مجموعه مدیران خود خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، طی احکامی جداگانه از طرف عادل کاظمی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز، یوسف سلیمی، به عنوان “سرپرست و جانشین معاونت مالی و پشتیبانی شرکت توزیع نیروی برق تبریز” معرفی شد.

همچنین، غلامرضا ضرابی پور، به عنوان مشاور مالی مدیر عامل در حوزه مدیر عامل و بهرام عزتی مهر به سمت “سرپرست امور مالی در حوزه معاونت مالی و پشتیبانی”  منصوب شدند.

براساس این گزارش، رسول زینالی به عنوان “مسئول امور نوسازی در حوزه مدیریت توزیع برق شهرستان تبریز” و مهدی خلیلی در پست”سرپرست دفتر کنترل برنامه و پروژه در حوزه معاونت برنامه ریزی و مهندسی”، منصوب شدند.

print