مهر تبریز-دکتر شکور اکبرنژاد با کسب اکثریت آراء اعضای شورای اسلامی شهر تبریز برای یک سال دیگر به عنوان رییس این شورا انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز ، در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تبریز و در ادامه رای گیری ها، سونیا اندیش با کسب اکثریت آراء به عنوان نائب رییس، فرج محمدقلی زاده به عنوان دبیر اول، کریم صادقزاده به عنوان دبیر دوم و سخنگو و عبداله تقی پور به عنوان خزانه دار دومین سال پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تبریز انتخاب شد.

print